De paramyxo enting wordt uitgevoerd zonder "revolverspuit".

Iedere duif wordt afzonderlijk gedesinfecteerd voor het spuiten.

De dierenarts heeft geen haast en spuit uw duiven precies zo als hij

zijn eigen duiven spuit.